Alle huurders van GoedeStede hebben inmiddels weer de bekende brief, 'Aanzegging huurverhoging 2019' ontvangen. Helaas heeft GoedeStede opnieuw gekozen voor een huurverhoging.

Wel zijn er een aantal “maatwerkregelingen” waar je wellicht voor in aanmerking komt.  Op www.goedestede.nl lees je hier meer over.

Zaken bij GoedeStede regelen wanneer jij dat wil!

Eind juni krijgt een groep van 450 huurders de mogelijkheid in te loggen op een klantportal. In dit klantportal, “Mijn GoedeStede”, kunnen huurders van alles zelf regelen.

 

Het terugbrengen van de CO2 uitstoot is voor iedereen van belang. Ook voor woningcorporaties zoals GoedeStede. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft een 'routekaart' gemaakt. Met als doel om in 2050 CO2 neutraal woningbezit te hebben. Echter, als GoedeStede die 'route' zou volgen, moet er bij de bank heel veel geld geleend worden. Net zoveel als de huidige leningen die GoedeStede uit heeft staan. De adviesraad Duurzaam van Hugo bracht in mei een werkbezoek aan GoedeStede om hierover te praten.        

                                                                                                                                                                          

Ondanks dat Almere een relatief jonge stad is, bereiken ook hier woningen een leeftijd waarbij extra onderhoud nodig is. In de Hofmark, waar GoedeStede zo’n 170 woningen verhuurt is GoedeStede in 2018 begonnen met dit extra onderhoud. We noemen dit “de 40e jaar aanpak”.

Ik praat met GoedeStede namens jou, huurder van GoedeStede. Ik praat ook met de gemeente Almere en de andere twee woningcorporaties in Almere, Ymere en de Alliantie. Daarom wil ik graag weten wat er speelt, waar problemen zijn, wat er wel en niet goed gaat.   

Na de zomervakantie organiseer ik een soort inloopspreekuur. De exacte tijd en locaties laat ik natuurlijk op tijd weten. Hou je email in de gaten!

Nieuws van GoedeStede

Geen feed gevonden